UPS SEÇİMİ NASIL YAPILMALIDIR?

1.Aşama

Birinci aşama kesintisiz güç kaynağına bağlanacak yükün veya yüklerin toplam gücünü VA cinsinden hesaplanmasıdır. Bu hesaplanacak güç seçilecek kesintisiz güç kaynağının gücünü belirlemede kullanılacak olan önemli kıstastır. Ancak bu tür bir güç hesabında, kesintisiz güç kaynağına daha sonra bağlanabilecek diğer muhtemel ek yükler de göz ardı edilmemelidir.

2.Aşama

İkinci aşama ise elektrik kesintisi sonrası cihazın sisteminizi besleyeceği süredir. Bu süre hesaplanırken gerçekçi olmalı ve aşırı bir süre talebinde bulunulmamalıdır. Çünkü ihtiyaç duyulan sürenin çok üzerinde bir talep cihazın fiyatını aşırı arttıracaktır.

3.Aşama

Üçüncü aşama ise marka ve modelin belirlenmesidir. İhtiyaç duyulan UPS’ nin gücü ne olursa olsun, bir yatırım olarak algılanmalı ve tek bir bilgisayar için alınan küçük bir UPS’ nin bile yıllarca kullanılacağı unutulmamalıdır. Gerçekte bir yatırımın maliyeti, o yatırımın kullanılacağı süre boyunca kullanıcıya sağlayacağı maddi kazanç ile aynı süre içinde sebep olacağı maddi ve manevi kayıpların toplam tutarı olarak algılanmalıdır. Cihazda bulunan kritik parçaların tahmini ömürleri ve arıza yapma riskleri, bu risklere karşı tasarımda alınan teknik önlemlerin niteliği dolayısıyla da cihazın devre dışı kalma riskleri; arıza halinde, ilgili firma Teknik Servisinin yeterliliği ve müdahale hızı, dolayısıyla da arıza durumunda cihazın ortalama devre dışı kalma süresi gibi bazı ayrıntılar, cihaz satın alınmadan önce, mutlaka fikir sahibi olunması gereken en önemli hususlardır.